เมื่ออายุได้ 8-9 สัปดาห์ จะมีนิ้วมือและนิ้วเท้าเจริญเห็นได้ชัดเจนสามารถแยกเพศได้

ช่วงเดือนที่ 4-6 ฟีตัสจะมีขนาดโตขึ้นเรื่อยๆ มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น มีการเจริญของกระดูก มีผมและขน

ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์จะมีขนาดโตเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้ เป็นระยะที่ระบบประสาทเจริญมาก

หลัง จากแม่ตั้งครรภ์ได้ประมาณ 280 วัน ซึ่งนับจากวันแรกของการมีประจำเดือน ครั้งสุดท้ายก็ถึงระยะครบ

กำหนดคลอดออกมา โดยส่วนใหญ่ส่วนหัวของทารกจะออกมาก่อน หลังจากคลอดออกมาประมาณ 1 นาที

ทารกจะเริ่มหายใจและติดตามด้วยเสียงร้อง

 

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

comment2, viagra.com, Online Dating, order cialis, Discount Cigarettes, Viagra, Cialis, acomplia 90 pills, Adult Dating, free russain dating sites, adipex, generic cialis, cheapest generic rimonabant, pharmacy viagra, free personal dating services, phentermine.com,

#1 By cheap adipex-p (216.225.158.65) on 2010-10-19 11:29

comment2, viagra.com, Online Dating, order cialis, Discount Cigarettes, Viagra, Cialis, acomplia 90 pills, Adult Dating, free russain dating sites, adipex, generic cialis, cheapest generic rimonabant, pharmacy viagra, free personal dating services, phentermine.com,

#2 By cheap adipex-p (118.91.234.81) on 2010-10-19 11:30

#3 By (116.68.199.110|148.251.92.48, 116.68.199.110) on 2015-07-11 08:39

#4 By (116.68.199.110|148.251.92.48, 116.68.199.110) on 2015-07-11 08:41

#5 By (116.68.199.110|148.251.92.48, 116.68.199.110) on 2015-07-11 08:43

#6 By (108.186.202.33|148.251.91.38, 108.186.202.33) on 2015-07-12 11:12

#7 By (108.186.202.33|148.251.91.38, 108.186.202.33) on 2015-07-12 11:13

#8 By (108.186.202.33|148.251.91.38, 108.186.202.33) on 2015-07-12 11:13