เมื่ออายุได้ 8-9 สัปดาห์ จะมีนิ้วมือและนิ้วเท้าเจริญเห็นได้ชัดเจนสามารถแยกเพศได้

ช่วงเดือนที่ 4-6 ฟีตัสจะมีขนาดโตขึ้นเรื่อยๆ มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น มีการเจริญของกระดูก มีผมและขน

ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์จะมีขนาดโตเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้ เป็นระยะที่ระบบประสาทเจริญมาก

หลัง จากแม่ตั้งครรภ์ได้ประมาณ 280 วัน ซึ่งนับจากวันแรกของการมีประจำเดือน ครั้งสุดท้ายก็ถึงระยะครบ

กำหนดคลอดออกมา โดยส่วนใหญ่ส่วนหัวของทารกจะออกมาก่อน หลังจากคลอดออกมาประมาณ 1 นาที

ทารกจะเริ่มหายใจและติดตามด้วยเสียงร้อง

 

Comment

Comment:

Tweet

#8 By (108.186.202.33|148.251.91.38, 108.186.202.33) on 2015-07-12 11:13

#7 By (108.186.202.33|148.251.91.38, 108.186.202.33) on 2015-07-12 11:13

#6 By (108.186.202.33|148.251.91.38, 108.186.202.33) on 2015-07-12 11:12

#5 By (116.68.199.110|148.251.92.48, 116.68.199.110) on 2015-07-11 08:43

#4 By (116.68.199.110|148.251.92.48, 116.68.199.110) on 2015-07-11 08:41

#3 By (116.68.199.110|148.251.92.48, 116.68.199.110) on 2015-07-11 08:39

comment2, viagra.com, Online Dating, order cialis, Discount Cigarettes, Viagra, Cialis, acomplia 90 pills, Adult Dating, free russain dating sites, adipex, generic cialis, cheapest generic rimonabant, pharmacy viagra, free personal dating services, phentermine.com,

#2 By cheap adipex-p (118.91.234.81) on 2010-10-19 11:30

comment2, viagra.com, Online Dating, order cialis, Discount Cigarettes, Viagra, Cialis, acomplia 90 pills, Adult Dating, free russain dating sites, adipex, generic cialis, cheapest generic rimonabant, pharmacy viagra, free personal dating services, phentermine.com,

#1 By cheap adipex-p (216.225.158.65) on 2010-10-19 11:29