สมอง เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดคุณภาพและสติปัญญาของคนเรา

สมองทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการของร่างกายคนเราทั้งในแง่การรับข้อมูล การเก็บข้อมูล

และการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ดั้งนั้นภายในเนื้อสมองจึงมีส่วนต่าง ๆ มากมายเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ

ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งในด้านการมองเห็น การใช้ภาษา การเคลื่อนไหว และหน้าที่อื่น ๆ

 

อีกมากมายพัฒนาการของสมองลูกน้อยจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

     ขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้นตอนของการแบ่งตัวของเซลล์สมองให้มากขึ้นหรือเป็นขั้นตอนของการสร้างเนื้อสมองนั่นเอง ทางการแพทย์เรียกว่า Hyperplasia stage โดยขั้นตอนนี้จะเริ่มตั้งแต่เมื่อมีการตั้งครรภ์ไปจนถึงอายุครรภ์ได้ประมาณ 4 เดือน ซึ่งในระยะแรกนี้เซลล์สมองของทารกจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

       ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนของการขยายตัวของเซลล์สมองหรือขั้นตอนของการเจริญเติบโตหรือขยายขนาดของเนื้อสมองนั่นเอง ในทางการแพทย์เรียกว่า Hypertrophy stage โดยขั้นตอนนี้จะต่อเนื่องจากขั้นตอนแรก คือเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ได้ประมาณ 4 เดือนเศษ จนถึงเมื่อคลอดลูกน้อยออกมามีอายุได้ประมาณ 2 ขวบ ขั้นตอนนี้การแบ่งตัวของเซลล์สมองจะลดลง แต่จะมีการขยายตัวใหญ่ขึ้น และมีการแผ่ขยายของเส้นใยประสาทมากขึ้นอีกด้วยComment

Comment:

Tweet