หลายต่อหลายครั้งที่ของเล่นที่ลูกเล่น อาจเป็นอันตรายต่อลูกได้ คุณพ่อคุณแม่ควรระมัดระวัง

และพิจารณาเลือกของเล่นให้ลูก ด้วยความคิดถึงอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็กด้วย

มากกว่าที่จะซื้อให้ด้วยความรู้สึกว่า ของเล่นชิ้นนั้นน่ารัก หรือน่าเล่น เพียงอย่างเดียว

เมื่อคุณกำลังเลือกซื้อของเล่นให้ลูก ควรคำนึงถึงของเล่นที่ควรหลีกเลี่ยง ต่อไปนี้

 

 

    -   ของเล่นที่มีชิ้นส่วนเล็กๆ แตกหัก หรือหลุดได้ง่าย ซึ่งส่วนเล็กๆ เหล่านี้จะมี
        อันตรายต่อเด็ก เพราะทำให้เกิดการสำลักลงปอด หรืออุดกั้นทางเดินหายใจ
        ถึงเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็กกว่า 3 ขวบ

 

    -   ของเล่นที่มีปลายหรือขอบแหลมคม ซึ่งเด็กอาจจะทำบาดตนเอง หรือผู้อื่น
        เป็นอันตรายได้

 

    -   ของเล่นที่ทำให้เกิดเสียงดังมาก เช่น ประทัด ปืนแก๊ป ฯลฯ  นอกจากจะเกิด
        อันตรายจากการระเบิดทำให้มีบาดแผลตามตัว บาดเจ็บที่ตา หรือมีนิ้วขาดพิการ
        แล้ว ก็ยังสามารถทำให้เด็กเกิดพิการทางหู เนื่องจากเสียงที่ดังมาก จะทำลาย
        ประสาทหูมีผลกระทบต่อการได้ยินได้โดยง่าย

 

    -   ของเล่นที่มีเชือกสาย หรือลวดที่ยาวรุงรังมากกว่า 7 นิ้ว เช่น สายห้อยคอ
        เชือกลาก ซึ่งบางครั้งเด็กจะนำมาพันพาดคอ และเกิดอันตรายโดยไม่ได้ตั้งใจ
        เช่น ถูกเกี่ยวไว้เวลาเล่นไม้ลื่น หรือ วิ่งสะดุดหกล้ม ฯลฯ

 

    -   ของเล่นที่อาจมีส่วนผสมของสารพิษ เช่น สีที่ใช้ทำของเล่น ที่ไม่ได้มาตรฐาน
        หรือมีน้ำยา ที่อาจเป็นอันตรายบรรจุอยู่ภายใน ซึ่งตามประสาเด็กแล้ว เด็กมักจะ
        เอาสิ่งต่างๆเข้าปาก ก็จะได้รับอันตรายได้

 

 

Comment

Comment:

Tweet